پارکینگ روباز مجموعه گردشگری ائل داغی

طراحی شهری > سندچهاچوب طراحی شهری | واقع در مجموعه تفریحی و گردشگری ائل داغی استان زنجان | 1392/3/2

گالری های پروژه

تصاویر نهاییگالری تصاویر پروژه

39552863045-700x5502419084google earth locate

نقشه هاگالری ترسیمات و نمودارها

a3p21p22p23p24p25

معرفی پروژه

در این پروژه بر اساس نیاز کارفرما خروجی های زیر مد نظر طراح بوده است:

– اصول برنامه‌ریزی و سیاست‌های طراحی شامل:

* سياست‌هاي شكل‌گيري سازمان فضايي در محدودة* پارکینگ ائل داغی

* سياست‌هاي شكل‌گيري سازمان كالبدي در محدودة پارکینگ ائل داغی

* سياست‌هاي طراحي مديريت سازمان بصري سيما و منظر شهري

* سياست‌هاي كيفي و مكمل نظام عملكردي و فعاليت جهت ارتقاء اقتصادي و سرزندگي حوزه مداخله پارکینگ ائل داغی

* سياست‌هاي كيفي و مكمل نظام حمل و نقل به منظور ارتقاء و تسهيل دسترسي و در جهت ايمني فضاي شهري و شكل‌گيري شبکه حمل و نقل کارا

* كيفيت‌هاي محيطي عرصه عمومي

* راهبردها و سياست‌هاي تحقق‌پذيري طرح با توجه به ابعاد اقتصادي و سازمان تشكيلاتي مورد انتظار

* تعيين محدوده‌هاي زیرمجموعة محدودة طرح كه نيازمند طرح‌مایه و الگوهاي طراحي شهري تفصيلي‌ تر است همراه با تعيين اهداف مطالعه هريك از آن‌ها (ر.ک. به دستورکار طراحی شهری).

– طرح‌مایه** (Concept)

– الگوی مصداقی ( یکی از اشکال تحقق اصول طراحی)

– جزئیات فرایند پیشنهادی توسعه

– نقشة دیاگراماتیک (تصویر دوبعدی)

– دستور کار (راهنمای طراحی و ضوابط کنترل توسعه)

سند چهارچوب طراحی شهری چیست؟

از جمله اسناد طراحی شهری «سیاست‌گذار» است که چگونگی به اجرا در آوردن سیاست‌ها و اصول طراحی در مقیاس یک محدودة خاص را تشریح نموده و مصور می‌سازد.

این سند در بردارنده موارد زیر می باشد :

– تعیین تکلیف کلی برای حوزه‌های نیازمند مطالعات تفصیلی‌ تر طراحی شهری مانند خیابان‌های اصلی و فضاهای شهری

– تعیین محدوده، اهداف مطالعه و نقش حوزه‌های فوق‌الذکر

– تنظیم اقدامات و هماهنگ‌ سازی اسناد تفصیلی ‌تر نظیر دستورکارهای طراحی شهری (ر.ک. به دستورکار طراحی شهری) و طرح‌ های جامع سه‌ بعدی (ر.ک. به طرح جامع سه بعدی) برای حوزه‌های فوق‌الذکر

– سند هدایت و راهبری توسعه از بُعد کیفی

این سند معمولا برای محدوده‌هایی که قبلاً در مطالعات اسناد فرادست تعریف ‌شده اند، قابل تهیه می باشد مانند:

محلات شهری، کریدورها و نقاط تبادل سفر، مراکز شهرها، لبه­های شهر، نواحی و املاک مسکونی، حوزه­های حفاظتی، روستاها، سکونتگاه­های جدید، ناحیه­های شهری واجد ارزش­های ویژة منظر طبیعی و همچنین حومه‌های شهری که برای توسعة بیشتر مناسب تشخیص داده شده­اند.


با تشکر مرتضی نظری، مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کارشناس پایه ۲ شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان

عنوان پروژه

طراحی پارکینگ مسطح و روباز مجموعه گردشگری ائل داغی

رده

شهرسازی

کارفرما

آدرس

زنجان، گاوازنگ، مجموعه تفریحی و گردشگری ائل داغی

تاریخ شروع

۱۳۹۲/۲/۲۵

تاریخ اتمام

۱۳۹۲/۳/۲

مساحت

– متر مربع

ارتفاع

ظرفیت

خطوط پروژه

طراح

مهندس مرتضی نظری

برداشت و تحلیل

مهندس مرتضی نظری

گالری

موقعیت مکانی پروژه

دیگر پروژه ها