غرفه های تجاری به فودپارک ائل داغی

طراحی شهری > سند چارچوب طراحی شهری | تبدیل غرفه های تجاری پارک ائل داغی به یک مجموعه غذایی | 1398/6/2

گالری های پروژه

پیش از اجراگالری تصاویر پیش از اجرا

0102030405060708

ساخت و سازگالری ساخت و ساز

20191106_12554120191106_12560520191110_17383920191130_18403520191130_18423620191210_17211720191210_17213720191217_17114920191217_17122120191217_17130220191217_17132020191226_14194620191226_14195420191229_17134520191229_17141620191229_17144720191229_17151021191204_19054921191204_19055221191204_19060021191204_19061321191204_190658

نقشه هاگالری ترسیمات و نمودارها

a3-1a3-2a3-3a3-4a3-5a3-6a3-7a3-8a3-9a3-10a3-11a3-12a3-13a3-14a3-15

تصاویر نهاییگالری تصاویر پروژه

20200608_20521520200608_20530020200608_20534620200608_20535820200608_20543720200608_20550620200608_205525010203040506077-1080910111213

معرفی پروژه

در این پروژه بر اساس نیاز کارفرما خروجی های زیر مد نظر طراح بوده است:

– اصول برنامه‌ریزی و سیاست‌های طراحی شامل:

* سياست‌هاي شكل‌گيري سازمان فضايي در محدودة* غرفه های پارک ائل داغی

* سياست‌هاي شكل‌گيري سازمان كالبدي در محدودة غرفه های پارک ائل داغی

* سياست‌هاي طراحي مديريت سازمان بصري سيما و منظر شهري

* سياست‌هاي كيفي و مكمل نظام عملكردي و فعاليت جهت ارتقاء اقتصادي و سرزندگي حوزه مداخله پارکینگ ائل داغی

* سياست‌هاي كيفي و مكمل نظام حمل و نقل به منظور ارتقاء و تسهيل دسترسي و در جهت ايمني فضاي شهري و شكل‌گيري شبکه حمل و نقل کارا

* كيفيت‌هاي محيطي عرصه عمومي

* راهبردها و سياست‌هاي تحقق‌پذيري طرح با توجه به ابعاد اقتصادي و سازمان تشكيلاتي مورد انتظار

* تعيين محدوده‌هاي زیرمجموعة محدودة طرح كه نيازمند طرح‌مایه و الگوهاي طراحي شهري تفصيلي‌ تر است همراه با تعيين اهداف مطالعه هريك از آن‌ها (ر.ک. به دستورکار طراحی شهری).

– طرح‌مایه** (Concept)

– الگوی مصداقی ( یکی از اشکال تحقق اصول طراحی)

– جزئیات فرایند پیشنهادی توسعه

– نقشة دیاگراماتیک (تصویر دوبعدی)

– دستور کار (راهنمای طراحی و ضوابط کنترل توسعه)

سند چهارچوب طراحی شهری چیست؟

از جمله اسناد طراحی شهری «سیاست‌گذار» است که چگونگی به اجرا در آوردن سیاست‌ها و اصول طراحی در مقیاس یک محدودة خاص را تشریح نموده و مصور می‌سازد.

این سند در بردارنده موارد زیر می باشد :

– تعیین تکلیف کلی برای حوزه‌های نیازمند مطالعات تفصیلی‌ تر طراحی شهری مانند خیابان‌های اصلی و فضاهای شهری

– تعیین محدوده، اهداف مطالعه و نقش حوزه‌های فوق‌الذکر

– تنظیم اقدامات و هماهنگ‌ سازی اسناد تفصیلی ‌تر نظیر دستورکارهای طراحی شهری (ر.ک. به دستورکار طراحی شهری) و طرح‌ های جامع سه‌ بعدی (ر.ک. به طرح جامع سه بعدی) برای حوزه‌های فوق‌الذکر

– سند هدایت و راهبری توسعه از بُعد کیفی

این سند معمولا برای محدوده‌هایی که قبلاً در مطالعات اسناد فرادست تعریف ‌شده اند، قابل تهیه می باشد مانند:

محلات شهری، کریدورها و نقاط تبادل سفر، مراکز شهرها، لبه­های شهر، نواحی و املاک مسکونی، حوزه­های حفاظتی، روستاها، سکونتگاه­های جدید، ناحیه­های شهری واجد ارزش­های ویژة منظر طبیعی و همچنین حومه‌های شهری که برای توسعة بیشتر مناسب تشخیص داده شده­اند.


با تشکر مرتضی نظری، مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کارشناس پایه ۲ شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان

عنوان پروژه

تبدیل غرفه های تجاری پارک ائل داغی به یک مجموعه غذایی

رده

شهرسازی

کارفرما

آدرس

زنجان، گاوازنگ، مجموعه تفریحی و گردشگری ائل داغی

تاریخ شروع

۱۳۹۸/۵/۲۵

تاریخ اتمام

۱۳۹۸/۶/۲

مساحت

– متر مربع

ارتفاع

ظرفیت

خطوط پروژه

طراح

مهندس مرتضی نظری

برداشت و تحلیل

مهندس مرتضی نظری

گالری

موقعیت مکانی پروژه

دیگر پروژه ها