بررسی نحوه برقراری امنیت در محلات شهری

طراحی شهری، رساله کارشناسی ارشد، [ زنجان، شهرک انصاریه ]، آبان 1395

گالری های پروژه

پیش از اجراگالری تصاویر فضاهای ناامن

030405060776-77-78 panaromaDSC_0030DSC_0101DSC_0108pano masjed low

ساخت و سازگالری مدلسازی سه بعدی

DSC_0401DSC_0402DSC_0403DSC_0404DSC_0406sky lineمدلسازی مراکز زیر محله هامدلسازی مراکز زیر محله ها2مدلسازی مراکز زیر محله ها3مرکز محله انصاریهکوچه ها

نقشه هاگالری ترسیمات و نمودارها

010203040506نقاط جرم خیزمحلات اطرافگشایش های فضاییساختار اصلی محلهزیر محله هادیاگرام پیشنهاداتدلایل توسعهخیابان هاجانمایی مراکز چندمنظوره برای بازی کودکان و نوجوانان در مرکز محلهتوسعه ادواریبلوک بندیalleys crime mapModelModelbase map ghalamrocrime map3design alternativekarbari haye mohemlinksmain roadmazemaze2streets crime mapUntitled

تصاویر نهاییگالری تصاویر پروژه

urban advantage step 0urban advantage step 1urban advantage step 2urban advantage step 3urban advantage step 4urban advantage step 5urban advantage step 6urban advantage step 7urban advantage step 8urban advantage step 9

معرفی پروژه

بررسی نحوه برقراری امنیت در محلات شهری با استفاده از مداخلات طراحی شهری

مسئله امنیت چندی است که مورد توجه محققان و اندیشمندان حوزه ی شهرسازی قرار گرفته و با توجه به این که مسئله امنیت در هر جامعه یک مسئله پیچیده و دارای ابعاد متنوع و متعدد اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است ولی در تامین این نیاز نمی بایست از نقش و تاثیر عوامل محیطی غافل شد .

امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش رفتارهای ناهنجار شهری بویژه جرایم ، موضوع پیشگیری محیطی جرایم ، از طریق برنامه ریزی و طراحی محیطی اهمیت زیادی یافته است . علوم محیطی و شهرسازی با شناخت ویژگی های موثر مکانی و شرایط محیطی ، در کنار سایر اقدامات دیگر می توانند از وقوع رفتارهای ناهنجار ، جرم وجنایت در مکان های شهری پیشگیری نمایند . به نحوی که فرد خلافکار فرصت کمتری یا اصلا فرصتی برای اجرای رفتارهای مجرمانه و جنایتکارانه در مکان ها و فضاهای شهری پیدا نکند .

در واقع در صورتی که قابلیت دست نامرئی شهرسازی در پیشگیری و کنترل جرایم درک شده و در هنگام توزیع ، تشخیص و ساماندهی فرم ، فضا و فعالیت ها به عنوان یکی از اهداف مهم و عملیاتی لحاظ شود . راهگشای بسیاری از مسائل اجتماعی از جمله امنیت نیز خواهد شد .

پیرو چنین تفکری تحقیقاتی گسترده پیرامون ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن انجام شده اما مسئله مورد نظر پروژه حاضر این است که این محیط ها چگونه می توانند توسط مداخلات طراحی شهری ، ما به ازای عینی و کالبدی داشته باشند .

پرسش آغازین: چگونه می توان امنیت را با راهکارها و مداخلات طراحی شهری در فضاهای شهری شهرک انصاریه زنجان ایجاد کرد ؟

اهداف پروژه:

اهداف در دو دسته کلان ( اصلی ) و خرد بیان می شوند:

هدف کلان:

رسیدن به راهکارها و اقسام مداخلات طراحانه شهری در برقراری امنیت شهرک مسکونی انصاریه

اهداف خرد:

– تبیین و تشریح امنیت و ابعاد متنوع آن

– تبیین و تشریح مسئله امنیت فضاهای شهری موجود در شهرک انصاریه و بیان عوامل نا امنی در شهرک انصاریه

– تبیین و تشریح نحوه برقراری امنیت در شهرک مسکونی انصاریه با استفاده از مداخلات طراحی شهری

ابزار ها و روش ها:

شایان ذکر است که روش قابل استفاده در این پروژه رویکرد CPTED است .

استفاده از تکنیک urban advantage ، شیوه ی نمایش مرحله به مرحله توسعه کالبدی و ارائه ایده های مداخلات طراحی شهری

در نتیجه ما شاهد ارائه راهکارها و مداخلات طراحانه شهری خواهیم بود که منجر به برقراری و وجود ذاتی امنیت در کالبد و فضاهای خلق شده در محله انصاریه خواهد شد.


با تشکر مرتضی نظری، مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کارشناس ارشد طراحی شهری

عنوان پروژه

نحوه برقراری امنیت در محلات شهری

رده

شهرسازی

کارفرما

آدرس

زنجان، محله انصاریه

تاریخ شروع

۱۳۹۵/۸/۲۰

تاریخ اتمام

۱۳۹۵/۸/۲۵

مساحت

– متر مربع

ارتفاع

ظرفیت

خطوط پروژه

طراح

مهندس مرتضی نظری

برداشت و تحلیل

مهندس مرتضی نظری

گالری

موقعیت مکانی پروژه

دیگر پروژه ها